За нас

Ръководство на ШК „Трявна-2001“:

  • Божидар Генчев — председател
  • Йонко Георгиев — секретар

Треньори:

  • Петър Христов
  • Божидар Генчев

Редактори на шахматен бюлетин „Шах в Трявна и по света“:

  • Йонко Георгиев
  • Ивайло Белев

Уеб администриране и дизайн, предпечатна подготовка и печат, отчетна дейност:

  • Ивайло Белев