Защо шахмат?

Шахматната игра формира ценни качества и умения, които допринасят за цялостното изграждане и развитие на личността:

Концентрация — децата се научават да наблюдават внимателно и да се концентрират и обръщат внимание на отделни детайли. Ако не гледат какво се случва, те няма да могат да отговорят адекватно в конкретна ситуация, независимо колко са умни.

Визуализация — децата придобиват възможност да си представят поредица от действия преди те да се случат. Чрез тренировки се засилва способността им да си представят отделни ситуации и картини наум, първо в един, а след това в няколко хода напред.

Мислене в перспектива — децата се учат първо да мислят и после да действат. Добрият шахматен инструктор ги учи да си задават въпроса: „Ако направя това, какво може да се случи след това и как мога да реагирам?“ С течение на времето шахът им помага да развиват търпение и да бъдат внимателни.

Правилна преценка и вземане на оптимални решения — децата се научават, че не е нужно да правят първото нещо, което изниква в ума им. Те се научават да идентифицират алтернативи и вземат предвид плюсовете и минусите на различните действия.

Конкретен анализ на ситуацията — децата се научават да оценяват резултатите от конкретни ходове и поредици от действия. „Дали тази последователност ще ми помогне или ще ми навреди?“ Решенията са по-добри, когато се водят от логика, а не от импулс.

Абстрактно мислене — децата се научават да се връщат периодично назад и от подробностите да виждат цялостната картина. Те също така се научават да взимат модели, използвани в един контекст и да ги прилагат в различни, но свързани ситуации.

Планиране — чрез играта на шах децата се научават да си поставят по-дълги цели и да предприемат стъпки за тяхното постигане и конкретен план за привеждане в действие. Научават се също на бърза реакция и преоценка на своите планове, в случай на промяна на ситуацията.

Многопластност и широк обхват на действия — децата се научават да боравят с множество и различни обекти наведнъж. Чрез шахматната игра придобиват способност да оценяват различни фактори едновременно, а не да са погълнати и обсебени от един отделен елемент.

Нито едно от тези умения не са специфични единствено за шаха, но всички те са част от играта.

Шахматът въздейства силно на човека — възпитава характер, доставя огромно естетическо преживяване, позволява творение по законите на красотата.

В резултат на шахматните занимания децата стават по-критични мислители, по-добре решават проблеми и са по-независими участници в процеса на вземане на решения.Източник: http://chesslessons-kolev.blogspot.de/p/blog-page_9815.html